کنکور هنر

چی بخونم؟

این روزا سوال اکثر کسایی که میخوان کنکور بدن اینه (چی بخونم؟) واقعا باید چی بخونم؟چقدر بخونم؟از…