این کارو از روی یک عکس انجام دادم ولی کاملا ساده و مینیمال.این سبک رو دوست دارم شما چی؟

illustrator