سلام دوستان😊

یکی از کارای دیگه ای که میشه با پیکس آرت انجام داد واینکه  خیلیم جالب میشه،همرنگ سازی زمینه با لباسه.

البته با ی ذره خلاقیت جالب ترم میشه😅