بزنید روی عکس تا بهتر ببینید

illustrator

بچه ها این کارو خودم تصویرسازی کردم البته کار شاخی هم نیست ولی خواستم ذوقمو با شما درمیون بذارم.

شبیه قیافه ی این روزای همه ماست که انقد سرده و انقد لباس میپوشیم که راه رفتنم سخت میشه.