دوستان اینو با نرم افزار ایلوستریتور کار کردم نظرتون چیه؟اگه موافق باشید بازم از این کار پست میکنم