باقی مانده های سبک هنری بیزانس

این هنر با مسیحیت آغاز میشود و در اختیار کلیسا بوده و به وسیله ی آن کنترل میشود.

این هنر به سه دوره تقسیم میشود:

عصر طلایی اول:در زمان پوستی نین شکل گرفت .کلیسای سانتا صوفیا(ایاصوفیه ی امروز)در استانبول که به مسجد تبدیل شده از شاهکارهای این دوره میباشد.کلیسای دیگری به نام سن ویتاله در این دوره ساخته شده است که موزاییک کاری های داخل آن (ژوستی نین و ملازمانش _ تئودورا و ملازمانش)از مهمترین آثار موزاییکی این دوره میباشد.

( کلیسای سانتاصوفیا)

   

 

(تئودورا و ملازمانش)                                                             ( ژوستی نین و ملازمانش)

 

                           

عصرطلایی دوم :در این دوره شمایل شکنان ظهور کردند و شمایل نگاری را بت پرستی میدانستند به همین دلیل پیکر تراشی را جایگزین کردند و رشد و پیشرفت زیادی کرد.کلیسای سن مارک بزرگترین کلیسای برجامانده از عصر طلایی دوم است.

عصر طلایی سوم:در این عصر نقاشی روی چوب جایگزین نقاشی موزاییکی شد در این نقاشی ها تحرک و پویایی دیده میشود و نور نقش مهمی در بازنمایی چهره ها و حجم پردازی دارد.

موزاییک کاری کلیسای ایاصوفیه  عصرطلایی سوم

 

درک عمومی هنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *