پکیج  پایه (یک ماه) پکیج 1 پکیج 2
30 شات عکس 1500000 1500000
5 فیلم زیر یک دقیقه 100000 100000
ارائه تقویم محتوایی _ 300000
انتشار 12 پست و هشتگ گذاری و کپشن نویسی صفحه 720000  720000
ارائه محتوا خام اولیه عکسها 0 0
ارائه گزارش از بازخورد پیج و پستها _ 300000
خدمات پاسخگویی دایرکتها و وکامنتها در ساعات مشخص _ 400000
انتشار 60 استوری 600000 600000
قیمت ماهانه 3820000 4820000

برای طراحی سایت نیاز به کمک دارید؟