حالا میخوام به طور خلاصه بهتون بگم که هنرهای تجسمی یعنی چی؟

هنرهای تجسمی به هنرهای بصری یا دیداری گفته میشه که شامل هنرهای زیبا و کاربردی است.

هنرهای تجسمی از هنرهای وابسته به طرح است و مشخصا با بینایی ارتباط دارد .نقاشی _خوشنویسی – مجسمه سازی _طراحی_ عکاسی _ گرافیک _ طراحی صنعتی _ معماری _ طراحی داخلی و هنرهای مشتق از اینها.

هنرهای تجسمی یک سری قواعد و مبانی برای درک بهتر و ابداع اثر دارد که چشم ما به عنوان عمل دیدن و نگاه کردن نقش اصلی را در یادگیری زبان هنرتجسمی دارد.

درک یک اثر تجسمی تا حد زیادی بستگی به شناخت ودرک ابزار و عناصر هنرتجسمی دارد

این عناصر چه چیزهایی هستند؟

عناصر و نیروهای بصری در هنرهای تجسمی به دوبخش کلی تقسیم می شوند:

  1. بخشی که با آنها به طور فیزیکی و ملموس سر و کار داریم و همان عناصر بصری محسوب میشوند. : مثل خط – سطح – رنگ – شکل – بافت – اندازه و تیرگی و روشنی.
  2. بخش دیگر کیفیت خاص بصری هستند که ببشتر حاصل تجربه و ممارست هنرمند در بکار بردن عناصر بصری میباشند. از قبیل تعادل – تناسب – هماهنگی – کنتراست که به نیروهای بصری یک اثر تجسمی استحکام می بخشند.